Logo

Obavještenje o pokretanju postupka - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 30/22 – Nabavka leđne motorne pumpe za službu zaštite od požara

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 30/22 – Nabavka leđne motorne pumpe za službu zaštite od požara – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-155-3-35/22 od 07.09.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2058/22
Jablanica, 07.09.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Fax: 036/753 215.