Obavještenje o pokrenutom postupku JN broj 753-7-3-33-3-17/22 od 13.05.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/22 – Rekonstrukcija stadiona Zlatan Alikadić - Tazlo – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-33-3-17/22 od 13.05.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-1201/22
Jablanica, 13.05.2022. godine

               
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.