Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-21-3-13/22 od 19.04.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 12/22 – Rekonstrukcija sale SP-32 – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-21-3-13/22 od 19.04.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-999/22
Jablanica, 19.04.2022. godine           

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.