Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-150-3-63/23 od 10.11.2023. godine - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj 34/23

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 34/23 – MZ Jablanica II – Igralište Zlate – Proširenje tribina i dodatni dječiji mobilijar – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-150-3-63/23 od 10.11.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.