Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-126-3-55/23 od 11.10.2023. godine - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj 30/23

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 30/23 – Implementacija operativnog plana lokalne vizije MZ u općini Jablanica - LOT 1 - Nabavka namještaja za prostorije MZ Mirke i prostorije podružnice Sovići – MZ Doljani; LOT 2 - Nabavka materijala i alata za MZ Doljani i MZ Mirke; LOT 3 - Nabavka tehničke opreme za prostorije MZ Mirke i prostorije podružnice Sovići - MZ Doljani; LOT 4 - Nabavka grijnih konvektora za prostorije MZ Mirke i prostorije podružnice Sovići – MZ Doljani; LOT 5 - Nabavka i ugradnja informativnih table i LOT 6 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe MZ Doljani i
MZ Mirke - Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-126-3-55/23 od 11.10.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2088/23
Jablanica, 11.10.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.