Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-1000/23 od 11.05.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/23 – Rekonstrukcija kanalizacione mreže u trupu pristupnog puta za harem Glodnica - MZ Ostrožac – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-69-3-22/23 od 05.05.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1000/23
Jablanica, 11.05.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.