Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-812/23 od 10.04.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 12/23 – Rekonstrukcija vodovoda u naselju Sovići – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-65-3-20/23 od 12.04.2023. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-812/23
Jablanica, 10.04.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.