Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2863/22 od 08.12.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 49/22 – Izrada studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže u naselju Rasadnik – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-217-3-61/22 od 08.12.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-2863/22
Jablanica, 08.12.2022. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.