Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2694/22 od 17.11.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 43/22 – Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2023 godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-201-3-53/22 od 17.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-2694/22
Jablanica, 17.11.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.