Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2583/22 od 01.11.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 39/22 – Uređenje parking prostora i dvorišta –
LOT 1 – Rekonstrukcija dvorišta – Rasadnik,  
LOT 2 – Sanacija mobilijara i postavljanje ograde u gradskom parku,
LOT 3 – Uređenje južnog dijela gradskog parka
LOT 4 – Postavljanje gumene podloge i mobilijara u dvorištu kod Unisa – Podružnica Jelačići – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-188-3-48/22 od 02.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.