Otvoreni postupak 3/22 – Održavanje dijela memorijalnog kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici – pristupna staza na lijevoj obali rijeke Neretve

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 3/22 – Održavanje dijela memorijalnog kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici – pristupna staza na lijevoj obali rijeke Neretve – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-168-3-38/22 od 22.09.2022. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-11-2018/22
Jablanica, 22.09.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.