Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 28/22 – Rekonstrukcija podova u učionicama JU Srednje škole Jablanica

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 28/22 – Rekonstrukcija podova u učionicama JU Srednje škole Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-148-3-33/22 od 25.08.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1968/22
Jablanica, 25.08.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.