Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/22 – Projekat fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za dio općine Jablanica

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/22 – Projekat fizičkog označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izrada registra prostornih jedinica za dio općine Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-133-3-31/22 od 26.07.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.