Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-120-3-27/22 od 01.07.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/22 – Uređenje puteva u MZ Mirke – naselje Čehari – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-120-3-27/22 od 01.07.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1642/22
Jablanica, 01.07.2022. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.