Obavještenje o nabavci broj 753-1-3-112-3-24/22 od 21.06.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke – Otvoreni postupak 1/22 – Uređenje Trga Oslobođenja – I faza – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-112-3-24/22 od 21.06.2022. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
 Damir Šabanović, s.r.