Obavještenje o postupku javne nabavke broj: 753-7-2-102-3-23/22 od 01.06.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 20/22 – Hortikulturalno uređenje muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-102-3-23/22 od 01.06.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1396/22
Jablanica, 01.06.2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.