Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-101-3-22/22 od 30.05.2022. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/22 – Uređenje dijela puta prema Tretištu – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-101-3-22/22 od 30.05.2022. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1370/22
Jablanica, 30.05.2022. godine
        
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.