Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-98-3-21/22 od 24.05.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 18/22 – Uređenje puta u podružnici Krstac – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-98-3-21/22 od 24.05.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-1327/22
Jablanica, 24.05.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.