Obavještenje o nabavci broj 753-7-3-95-3-20/22 od 20.05.2022. godine.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 17/22 – Uređenje dijela puta Topalov Greb – Dobrigošće– Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-95-3-20/22 od 20.05.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1280/22
Jablanica, 20.05.2022. godine


               
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.