Obavještenje o postupku javne nabavke broj 753-7-1-81-3-38/21 od 03.12.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/21 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2022. godini – LOT 1- Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2022. godini i LOT 2 - Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2022. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-81-3-38/21 od 03.12.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2547/21
Jablanica, 06.12.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.