Obavještenje o postupku javne nabavke broj: 753-7-3-78-3-34/21 od 19.11.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22/21 – Uređenje dvorišta i parkirališta u MZ Jablanica II: LOT 1 – Rekonstrukcija igrališta na platou “UNISA”, LOT 2 – Izrada boksova za kontejnere i LOT 3 – Popločanje stepenica prema Gornjoj Koloniji – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-78-3-34/21 od 19.11.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2438/21
Jablanica, 19.11.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.