Obavještenje o postupku JN broj: 753-7-3-76-3-33/21 od 5.11.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 21/21 – Rekonstrukcija saobraćanice M16.2 – Stara Općina u podružnici E – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-76-3-33/21 od 05.11.2021. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2255/21
Jablanica, 05.11.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.