Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-2-3-4/21 od 03.02.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2/21 – Usluge servisiranja, održavanja i pranja vozila u 2021. godini: LOT 1 – Usluge servisiranja, održavanja i pranja vozila Općine Jablanica u 2021. godini i LOT 2 – Usluge servisiranja, održavanja i pranja vozila Civilne zaštite u 2021. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-2-3-4/21 od 03.02.2021. godine.Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.Broj: 01-11-205/21
Jablanica, 03.02.2021. godineOPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.