Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-47-3-44/20 od 25.09.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/20 – Nabavka boje za AKZ čeličnu konstrukciju mosta „Bitka za ranjenike na Neretvi“ – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-1-47-3-44/20 od 25.05.2020. godine.Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.