Obavještenje o PJN, 753-1-1-40-3-38/20 od 25.08.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za LOT 1 – Nabavka sanitetskog vozila; LOT 2 -  Nabavka medicinske opreme za sanitetsko vozilo; LOT 3 – Nabavka hematološkog analizatora; LOT 4 – Nabavka biohemijskog analizatora – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-1-40-3-38/20 od 25.08.2020 godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK    
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.