Članak je filtriran: Februar 2020

ODRŽANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana  u četvrtak, 27.02.2020. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u  14,12  sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.
Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red.

LOKALNIM PARTNERSTVIMA DO RAZVOJA NOVIH BIZNISA U KONJICU I JABLANICI

U prostorijama Općina Konjic i Jablanica održani su okrugli stolovi s ciljem uspostave Lokalnih partnerstva za razvoj poduzetništva na nivou ove dvije općine, a u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH. Kroz modalitet lokalnih partnerstava će se omogućiti razvoj dijaloga na lokalnom nivou koji će rezultirati razmjenom iskustava, poboljšanjem ambijenta za razvoj novih biznisa i stvaranjem inkluzivne poduzetničke infrastrukture. 

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
„DOM ZDRAVLJA“ JABLANICA

Na osnovu člana člana 68. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj:46/10), člana 20. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica, člana 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH („Sl.novine FBIH“ broj:13/19), člana 17., Pravilnika o radu i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JZU „Dom zdravlja“Jablanica, Direktor  JZU raspisuje


K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

U sklopu svojih redovnih aktivnosti i prema programu posjeta javnim organima i  ustanovama, tri treća razreda JU „Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, zajedno sa svojim učiteljicama, posjetili  su Općinu Jablanica. Domaćini  učenicima bili su Općinski načelnik Salem Dedić, Sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović i viši stručni saradnik Alma Bajramović u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove.

SVEČANO OBILJEŽEN DAN OPĆINE JABLANICA, 22. FEBRUAR

U skladu sa Programom obilježavanja Dana općine Jablanica „22. februar“, aktivnosti na obilježavanju ovog najznačajnijeg datuma za općinu Jablanica, započele su u četvrtak, 20.02. 2020. godine, izložbom slika BZK „Preporod“ Jablanica, fotografijama samostalnog fotografa  Džino Dženada,  predstavljanjem  rukotvorina i kreacija u organizaciji UŽ „Most“ Jablanica, promocijom knjige „Put spasa“, autora mr. Resula Čilića, te pozorišnom predstava „Ero sa ovoga svijeta“,  autora Željka Ninčića.

PRIJEM ZA POBJEDNIKE  LITERARNOG KONKURSA U POVODU DANA OPĆINE JABLANICA

U sklopu obilježavanja dana Općine, Općinski načelnik je raspisao tradicionalni nagradni konkurs za literarne radove za učenike centralne i svih područnih škola JU Osnovna škola „Suljo Čilić“, posvećene Danu općine. Ovogodišnja tema nosila je naslov:  „Sretan rođendan moj voljeni grade“, a rezultati su slijedeći: prvonagrađeni  je  rad  učenice VIII 2 razreda Elme Gusić, drugonagrađeni   je  rad  učenika VI 4 razreda  Mirze Ždralovića, i  kao trećenagrađeni, je rad učenika VI1 razreda Tarika Idrizovića.

Regionalna saradnja za modernizaciju muzeja

Zahvaljujući prekograničnoj saradnji muzeja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, uz financijsku podršku EU, biće poboljšan kvalitet i obogaćena turistička ponuda u skladu sa novim trendovima i tehnologijama.  

ZAKAZANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je XXXVII (37) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.