April 2019

POTPISANI UGOVORI SA POSLODAVCIMA O SUBVENCIONIRANJU VOLONTERA I LICA SA VIŠIM I VISOKIM OBRAZOVANJEM DO TRI GODINE ISKUSTVA

U skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zapošljavanju osoba s višim i visokim obrazovanjem i Odlukom Općinskog načelnika o  utvrđivanju broja i rasporeda prijavljenih lica za osposobljavanje kod pravnih subjekata i rezultata odabira aplikanata od strane Komisije za odabir u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 03.04.2019.godine Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je ugovore sa  pravnim  subjektima  koji će primiti na osposobljavanje i zapošljavanje lica sa višim i visokim obrazovanjem, a koje će Općina Jablanica subvenciornirati u trajanju od 9-12 mjeseci.