Članak je filtriran: Februar 2018

Konkurs za prijem pedagoga u radni odnos

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 30. Pravila Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica i Odluke  Upravnog odbora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica broj 54-1/18 od 13.02.2018. godine, Upravni odbor  raspisuje:


 KONKURS
za prijem pedagoga u radni odnos

INFO DAN U OPĆINI JABLANICA

Info dan sa temom: „Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom‘‘, održaće se u srijedu, u Jablanici,  14.2.2018. godine sa početkom u 10,00 sati u sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica.   Projekat su zajednički organizirali, u saradnji sa Općinom Jablanica, GIZ ORF MMS i REDAH kao BFC SEE tehnički sekretarijat za Federaciju BiH.

JABLANIČKIM VATROGASCIMA URUČENO NOVO VATROGASNO VOZILO

Ispred prostorija Operativnog centra civilne i protivpožarne zaštite Općine Jablanica, 8.2.2018. godine, upriličena  je primopredaja novog vatrogasnog vozila od strane Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Jablanica.

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

U sklopu svojih redovnih aktivnosti i prema programu posjeta javnim organima i  ustanovama, tri treća razreda  JU „Osnovna škola „Suljo Čilić“, zajedno sa svojim učiteljicama, posjetili  su Općinu Jablanica.