Članak je filtriran: Januar 2018

SVEČANO OBILJEŽENA 25-GODIŠNJICA 44. BRDSKE BRIGADE

Učenjem Jasina na mezarju Jasen te polaganjem cvijeća na Centralnom spomen obilježju i svečanom akademijom, u Jablanici je obilježena 25. godišnjica 44. Brdske brigade.  Obilježavanju godišnjice jablaničke brigade prisustvovali su članovi boračkih udruženja i porodica šehida, brojni građani Jablanice, predstavnici Federalnih, kantonalnih i lokalnih nivoa vlasti.

Javni poziv- subvencije za zapošljavanje pripravnika i volontera

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09 i 8/16), člana 7. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e


J A V N I   P O Z I V

ZAKAZANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je XV (15) S jednicu  Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 25.01.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Konkurs za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

Na osnovu  člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 25 i 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu ( Sl. novine HNK broj: 8/99, 3/04 i 11/08), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), člana 18. Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 1/98, 2/00, 4/03, 4/05, 2/07 i 8/16) i  Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za imenovanje Općinskog javnog  pravobranioca Općine Jablanica od 15.01.2018.g.,  o b j a v lj u j e  s e

KONKURS
za  imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018 i 2019.godine“ broj: 03-36-2-371/17 od 01.12.2017.godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2018. i 2019.godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje 
 
J A V N I   P O Z I V   za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“

KONFERENCIJA-RЕGULАTОRNA RЕFОRMA I NJENA IMPLEMENTACIJA NA OPĆINSKOM NIVOU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u surаdnji s implementatorima Projekta LIFE, Britanskom аmbаsadоm i Međunarodnom financijskom korporacijom - IFC, članicom Grupacije Svјеtskе bаnkе, organiziralo je 15.1.2018. godine u Konjicu konferenciju pod nazivom Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou.

DELEGACIJA VIJEĆA MLADIH FBIH KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima je u petak 12.1.2018. godine primio delegaciju Vijeća mladih Federacije BiH, odnosno novog saziva Upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH i Vijeća mladih općine Jablanica.