Članak je filtriran: Januar 2017

POTPISANI UGOVORI O SUBVENCIONIRANJU 16 VOLONTERA I 16 LICA SA VIŠIM I VISOKIM OBRAZOVANJEM DO TRI GODINE ISKUSTVA

U skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zapošljavanju osoba s višim i visokim obrazovanjem do tri godine radnog iskustva i Odlukom Općinskog načelnika o  utvrđivanju broja i rasporeda prijavljenih lica za osposobljavanje kod pravnih subjekata i rezultata odabira aplikanata od strane Komisije za odabir u Sali za sjednice općinskog vijeća Jablanica u utorak 31.01.2017. godine Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je ugovore sa 16 pravnih subjekata koji će zaposliti 16 lica sa višim i visokim obrazovanjem do tri godine radnog iskustva  i  sa 12 subjekata koji će angažovati  16 volontera koje će Općina Jablanica subvenciornirati u trajanju od jedne godine.

PROJEKAT RAZVOJA TRŽIŠNE POLJOPRIVREDE

U ponedjeljak 30.01.2017. godine u Sali za sastanke Općinskog vijeća Jablanica upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Općine Jablanica i Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) Banja Luka, kao i Sporazum o saradnji između Saveza poljoprivrednih udruženja i Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) Banja Luka, a čiji je cilj provedba dijela aktivnosti projekta razvoja tržišne poljoprivrede – FARMA II kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID i Vlada Švedske.

STEĆCI IZ KORITA JABLANIČKOG JEZERA PREMJEŠTENI U GRADSKI PARK

Nakon vrlo zahtjevnih i tehnički složenih radova, radnici preduzeća „Elektrofak“ d.o.o. Jablanica, uspjeli su dislocirati dva stećka–sljemenjaka iz korita jablaničkog jezera sa lokaliteta  Gostinovac  u MZ Ostrožac  na lokalitet gradskog parka u Jablanici.

OBAVJEŠTENJE - STIPENDIJE PRIVREMENA RANG LISTA

Obavještavaju se učesnici Konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena PRIVREMENA RANG-LISTA o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2016/2017 godinu.

Privremena rang-lista o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba.
U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, (zaključno sa  -06.02.2017. godine, (ponedjeljak), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.
Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).


Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom, te utvrđuje konačnu rang-listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija.


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO  VIJEĆE
Komisija za stipendije

Jablanica, 27.01.2017.godine


Predsjednik Komisije
Remza Čolić

Rang listu možete preuzeti ovde.

DONATORI IZ NORVEŠKE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

Nakon pisma namjere i kontakata Općinskog načelnika sa našim građanima u Norveškoj   koji je rezultirao donacijom vozila  JKP „Jablanica“ dd u stečaju, tročlana delegacija grada Orkanger boravila je u Općini Jablanica gdje se susrela sa Općinskim načelnikom, Sekretarom općinskog organa, Pomoćnicima općinskog načelnika i predstavnikom JKP „Jablanica“ dd u stečaju.

ODRŽANA IV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Jablanica je održana u četvrtak 26.01.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 17,08 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vjećnika.

VELIKI INTERES MEDIJA O AKTIVNOSTIMA OPĆINE JABLANICA OKO KORIDORA Vc

Aktivnosti koje vodi Općinski načelnik Dalem Dedić i Općinsko vijeće Jablanica u pravcu osporavanja predloženih amandmana na prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autioceste na koridoru Vc“, dionica Tarčin-Konjic-Mostar sjever, od strane bivše i aktuelne Vlade Federacije BiH koji će se naći u srijedu 25.01.2017.godine na dnevnom redu zasjedanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i u četvrtak 26.01.2017.godine na zasjedanju Doma naroda Parlamenta Federacije BIH, razlog su velike zainteresovanosti domaćih i regionalnih medija.

ODRŽANI 23. I 24. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U utorak 24.01.2017. godine održani su 23. i 24.redovni sastanak izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP ili radnici po ovlaštenju, razmatrani su izvještaji o realizaciji zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji o odgovorima na pitanja zaprimljenih u call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, za period 15.12.-23.01. 2017. godine, izvještaji JU i JP za mjesec decembar 2016.