Članak je filtriran: Decembar 2016

NOVOGODIŠNJA PRESS KONFERENCIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Osvrt na najznačajnije aktovnosti u protekloj godini, na održanu III  sjednicu Općinskog vijeća te poruka  građanima Jablanice u povodu Nove 2017. godine

U povodu nastupajuće Nove 2017. godine Općinski načelnik je upriličio press konferenciju na kojoj se ukratko orvrnuo na tekuću 2016. godinu iz ugla aktivnosti koje je vodio kao Općinski načelnik u saradnji sa Općinskim vijećem, bivšeg i sadašnjeg sastava:
- Odmah na početku da izrazim svoje lično zadovoljstvo da smo 2016.godinu realizovali uspješno,  jer smo u najvećoj mogućoj mjeri realizovali Program rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi. Posebno mi je zadovoljstvo osvrnuti se na strateški najvažnije projekte, a posebno otvaranjem naše nove sportske dvorane, sportske ljepotice, što je nešto što smo dugi niz godina radili od 2010.godine i  što je za jednu malu općinu kao što je Jablanica,  nešto     vrlo značajno za razvoj sporta. To će prepoznati oni koji budu igrali pa i ako bog da i naše reprezentacije u raznim sportovima i naravno omladina i svi drugi koji budu igrali te mi građani općine Jablanica koji budemo boravili u onom prelijepom prostoru. Ovaj projekat obzirom da je  dugogodišnji  ističem  posebno jer  me je to posebno radovalo u 2016.godini. Takođe izražavam zadovoljstvo  da smo stvorili predpostavke i učinili pomake nastavkom aktivnosti  realizacije razvoja Integralne strategije Općine Jablanica, usvojenog Prostornog plana općine Jablanica i drugih dokumenata, a vrijeme  već pokazuje značaj onoga što smo radili jer se na kraju ove godine već pokazuje stanje  umanjenja nezaposlenosti na našem Birou rada  za nešto manje od stotinu. Pokazatelji bi bili i još bolji da se nisu desile stvari  na koje mi nismo mogli uticati, a to je stečaj u GP „Hidrogradnja“ Sarajevo u kome je bilo puno radnika iz Jablanice, otpuštanje nekih radnika u „Granitu“,  „Granitmontu“, povratak velikog broja Roma iz Italije i nekih zapadnoevropskih zemalja. Raduju me ovi realni pokazatelji opadanja broja nezaposlenih  za nešto manje od  godinu dana. Naglašavam da ćemo u narednoj godini i u mandatnom periodu voditi aktivnosti ka smanjenju broja nezaposlenih i doći do broja manjeg od dvije hiljade nezaposlenih.

Protekla godina je bila i izborna pa o tome Općinski načelnik kaže:
-Bio sam predložen kao zajednički kandidat stranaka SDA i SBB-Fahrudin Radončić i po četvrti put sam izabran na funkciju Općinskog načelnika pa koristim priliku da se zahvalim svim biračima koji su mi dali podršku i nadam se da ću u naredne četiri godine to njihovo povjerenje uveliko opravdati. Oni koji mi nisu dali podršku imaće razloga da  podrže ono što radim. Uz pomoć novog rukovodstva Općinskog vijeća na čelu sa g-dinom Matom Mijićem i dvotrećinskom većinom okupljenom oko projekata Općinskog načelnika, su stvari koje su me posebno radovale u 2016.godini.

O  III sjednici Općinskog vijeća Jablanica koja se održala na kraju 2016. godine Općinski načelnik kaže:
-Od konstituisanja Općinskog vijeća koje je po meni kasnilo neopravdano u ovom mjesecu smo imali tri sjednice zahvaljujući mom insistiranju i upornosti kako bi smo jučer imali najozbiljnije tačke na dnevnom redu, a tu je u prvom redu Budžet općine Jablanica, Program rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi za narednu godinu te ostale bitne tačke dnevnog reda. Zadovoljstvo mi je kazati da je sve ono što smo predložili usvojeno dvotrećinskom većinom. Sve ono što su isticali pripadnici političkih opcija koje ne pripadaju većini-opozicija, nekorektnost koju su iznijeli u stavovima za amandmane je politizacija, a vrijeme će pokazati da li sam upravu. Jer kazati da neko „veže zastave“ je politiziranje, a ne filozofija zajedničkog života, pozivati se  na to kako je neko glasao na višim nivoima nije korektno. Mjera je ono što smo mi jučer radili i to sam rekao i onima koji jučer nisu ni zašto glasali i ne znam koliko imaju pravo o budžetu koji je usvojila dvotrećinska većina u narednoj godini i pričati. Kao predlagač, uvažio sam amandmane SDP-a koje sam smatrao realnim, a one koje nisam, obrazložio sam više puta i ja i drugi vijećnici koji su davali svoje komentare. I u ovom mom obraćanju ja ponovo postavljam pitanje: zašto povećavati sredstva za industrijske zone kad mi za Industrijsku zonu Bjeli potok imamo predviđena sredstva kantona i Fedracije BiH i mi možemo povući ta sredstva i nije opravdano povećavati naša sredstva? I nije razumno predviđati sredstva za projekte ostvarivanja energetske efikasnosti od sto hiljada KM,  kad mi ta sredstva obezbjeđujemo iz drugih izvora, kantona, fonda za zaštitu okoliša kantona i Federacije. Vidimo to na primjeru našeg Doma zdravlja koji će kad se uradi parter biti prepoznatljiv. Sa vladom HNK smo u aktivnostima da nam se i Srednja škola nađe u programu „utopljavanja“ i energetske efikasnosti, a ne da mi izdvajamo sredstva. Navode amandmana opozicije koje su čitali odbacujem apsolutno i u potpunosti. Mislim da su oni populistički. Jedino mogu reći da me iznenađuje od ozbiljnih ljudi koji su izabrani u Općinsko vijeće  da ne žele da prihvate neke očigledne stvari. Dali smo argumente i odbacujem  komentare da je budžet socijalni jer je samo ta rečenica prisutna u komentaru. Ako kažem da je naš budžet u svim segmentima podrška zapošljavanju i razvoju, to se odbacuje bez i jednog argumenta. Mislim da je Budžet za 2017.godinu realno planiran, mislim da imamo uslova da obezbjedimo dodatna sredstva. Aktivnosti sa JP EP BiH su u toku, raspisan je tender za sanaciju srušenog mosta, a planirano je da se uloži dva-dva i po milona KM. Sve je to razvoj a ne stagnacija. Oni koji moju borbu za priključak na koridor Vc onako komentarišu je čisti populizam jer oni ništa ne rade i nigdje ne kucaju na vrata, a zaduženi su  po svim dokumentima i Vanredne sjednice Općinskog vijeća i po Deklaraciji da svi politički subjekti to urade. Ja sam i članu Predsjedništva BiH g-dinu Izetbegoviću ne jednom  istakao da ja i politika kojom pripadam smo na fonu zaštite zakonitosti i provođenja procedure koju je otpočela Vlada FBiH 2014.godine, a nastavila Vlada 2016.godine. Borićemo se svim sredstvima a posebno mi je drago da  u povodu posljednjih aktivnosti koje vodimo da ima pomaka i da se polako mjenja slika o ekonomskoj opravdanosti i situaciji sa  tunelom kroz  Prenj kao totalnoj nepoznanici. Odbacujem sve navode na Vijeću ali i poslije o borbi za koridor Vc jer se oni ne bore za to nego populistički pričaju a ja o tome javno govorim u mnogim medijima. Od ostalih značajnih dokumenta koji su usvojeni na jučerašnjoj sjednici usvojen je nacrt Regulacionog plana  privredne zone Bjeli potok kao značajne aktivnosti i pokretanje  onoga o čemu sam predhodno govorio. Usvojili smo odluke bitne za naše sugrađane kao što je Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i mi smo jedina općina u HNK koja provodi ovu odluku jer je kao što znate ova oblast u nadležnosti viših nivoa. Takođe i Odluka o poslovnom radnom vremenu je usvojena a vrlo je bitna. Imali smo neugodnost prilikom rasprave o njoj jer je naš sugrađanin Gorančić Ismet mene i moje pomoćnike nazvao uvredljivim porukama i od policije ću tražiti da se očituje. Općinsko vijeće je dalo mogućnost građaninu da se obrati  u vezi sa problemima koje ima u Zanatskom centru, ali ne prihvatamo tom prilikom izrečenu nekorektnost. Odluka je važna za građane i poslodavce i može se provoditi uz pojačan nadzor i kažnjavanje prekršilaca odluke o produženom vremenu. Šta bi mi sad pred Novu godinu rekli građani da je nismo donjeli? Što se tiče  donošenja zaključka  o cijeni usluga  JU „Dom za stara i iznemogla lica“  reći ću da ih nismo mjenjali od 2005.godine. I nakon povećanja cijene usluga su opet najniže od svih domova u općinama koje ih imaju. Povećanje cijena usluga ne ide na teret budžeta nego na teret kantona i porodica koje  žive u inostranstvu a imaju nekoga svoga u Domu. Nikoga ne opterećujemo a posebno budžet. Vodićemo aktivnost da Dom za stara i iznemogla  lica bude u javno-privatnom partnerstvu i  potpuno skinut sa  budžeta jer on može da bude potpuno samoodrživ. I zato odbacujem sve neargumentirane kritike socijaldemokrata i liberala koji nisu ni razumjeli šta mi hoćemo da postignemo. Usvojili smo Program rada Općinskog vijeća i Program rada Općinskog načelnika i Službi za 2017.godinu i iz njih se isčitavaju brojne velike aktivnosti koje nas očekuju. Takođe, želja mi je da Općina Jablanica u narednoj godini dobije međunarodni certifikat BFC kao općina sa povoljnim poslovnim okruženjem i da kao jedna mala općina bude privlačna za razne investitore. Općinsko vijeće je dalo  saglasnost na Statut JU „Sportski centar Jablanica“  koji  u narednoj godini treba da krene punim kapacitetom, a time i obezbeđenje cjelodnevnog boravka sportista i aktivnosti u Sportskom centru. To mi je bila životna želja i fala bogu ostvarila mi se. Odbacujem konotacije koje idu u pravcu kako će se održavati i finansirati Sportski centar. Općinsko vijeće je dalo malu potporu a vrijem će pokazati da sam bio u pravu da će to biti samoodrživa institucija.
Na kraju, uz zaključak da je 2016. godina za mene i općinu Jablanica jedna od uspješnijih godina, posebno u priči da sam ponovo izabran za Općinskog načelnika i da trebamo  raditi još aktivnije, svim građanima općine Jablanica od srca u ime općine Jablanica i u svoje  ime čestitam nastupajuću 2017.godinu, kao i sugrađanima koji će ubrzo slaviti i pravoslavni Božić i zaželim svima prije svega da budu zdravi i sretni i da budemo zajedno, što je moja generalna poruka građanima-da budemo zajedno i u 2017.godini i da se ne djelimo po politikama i nacijama jer samo  zajednički možemo graditi bolju Jablanicu.

 

 

 

Konkurs za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

Na osnovu  člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH br. 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK ( Sl. novine HNK broj 8/99,3/04 i 11/08), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), člana 18. Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj 1/98, 2/00, 3/03, 4/05, 2/07 i 8/16) i  Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za imenovanje Općinskog, javnog  pravobranioca Općine Jablanica od 29.12.2016.g.,  objavljuje se KONKURS
za  imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica

TRENING ZA KORISNIKE HELP PROJEKTA IZ OSNOVA PODUZETNIŠTVA

U okviru Help-ovog projekta BOS 206 „Izgradnja održive ekonomije kroz razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini“ u ponedjeljak 26.12.2016. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održan je prvi trening za korisnike koji su podržani u okviru navedenog projekta. Tema treninga je bila „Osnove poduzetništva“, a predavači su bile Emina Pašić i Melisa Gardić, treneri konsultanti u poduzetništvu.

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2017. GODINU

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 21.12.2016. godine sa početkom u 14,00 sati održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta  općine Jablanica za 2017. godinu, Nacrtu odluke o izvršenju budžeta općine Jablanica za 2017. godinu i o Nacrtu operativnog plana implementacije integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu.  Na Centralnoj javnoj raspravi  kojoj je prisustvovao izuzetno velik broj građana, nacrte dokumenata obrazložili su Općinski načelnik Salem Dedić, Sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović i Pomoćnik načelnika Amela Muratović.

ODRŽANA XVI SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 20.12.2016. godine održana je XVI sjednica Vijeća za konkurentnost općine Jablanica, na   kojoj se  raspravljalo o Nacrtu Budžeta općine Jablanica za 2017. godinu, Nacrtu Operativnog plana implementacije integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu sa planom realizacije kapitalnih investicija, Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta za 2017. godinu, jednogodišnjem i višegodišnjem planu kapitalnih investicija, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom radnom vremenu, Regulacionom planu za privrednu zonu Doljani-Bijeli potok, Odluci o pristupanju izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana općine Jablanica za period 2016-2025. godina, a na kraju je članovima vijeća  prezentiran materijal za BFC.

Javni oglas o prodaji nekretnine

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj 17/14) i člana 7. Odluke Općinskog vijeća Jablanica  o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine u vlasništvu općine Jablanica broj:02-02-2326-12/16-II od 10.12.2016. godine, Općinski načelnik, raspisuje 
 

JAVNI  O G L A S

o prodaji nekretnine  u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

SASTANAK RADNE GRUPE ZA PROJEKAT „PRO-BUDUĆNOST“

U utorak 20.12.2016.godine u prostorijama Općine Jablanica  održan je prvi radni sastanak  radne grupe: Dunja Zahirović, Alma Bajramović, Fahira Dželilović i Haris Halilhodžić sa Dajanom Bogdanović iz CRS-a i lokalnom koordinatoricom  zaduženom za općinu Jablanica Majom Gruberšić u funkciji otpočinjanja projekta „Pro-Budućnost“ čiji je cilj izgradnja povjerenja među građanima svih etničkih grupa u BiH i podrška okruženju u kojem će građani zagovarati društvene promjene koje će rezultirati poboljšanjem kvaliteta života. Projektom je obuhvaćeno 59 gradova/opština /općina u BiH.

VICE KONZUL REPUBLIKE TURSKE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

Vice konzul Republike Turske gospodin Bilal Köse u ponedjeljak 19.12.2016. godine sa potencijalnim investitorom posjetio je  općinu Jablanica. Vice konzula R Turske primio je Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima: sekretarom općinskog organa Dženanom Mulahasanovićem i Pomoćnikom načelnika Amelom Muratović.

MINISTAR TELETOVIĆ SA SARADNICIMA POSJETIO OPĆINU JABLANICA

Ministar turgovine turizma i zaštite okoliša HNK Ajdin Teletović sa predsjednikom turističke zajednice HNK i njegovim zamjenikom u ponedjeljak 19.12.2016. godine posjetio je općinu Jablanica i tom prilikom sa Općinskim načelnikom i njegovim pomoćnicima razgovarao o aktuelnim temama vezanim za razvoj turističke djelatnosti na području općine Jablanica.